e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 10. 2018 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

464

63

106

77

29

-

421

Wydział II

446

66

150

94

56

25

362

Wydział III

234

83

66

43

23

-

251

RAZEM

1144

212

322

214

108

25

1034

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu