e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 28. 02. 2019 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

330

92

78

77

63

14

-

1

344

Wydział II

205

55

80

76

56

20

7

4

180

Wydział III

206

43

57

57

47

10

-

-

192

RAZEM

741

190

215

210

166

44

7

5

716

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu