e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na „Świadczenie usług w zakresie sprzątania WSA w Lublinie”, przekazuje niezwłocznie informacje uzyskane podczas otwarcia ofertInformacje o artykule
Historia zmian artykułu