e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30. 11. 2019 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

340

46

107

106

91

15

-

1

279

Wydział II

303

62

110

109

87

22

-

1

255

Wydział III

317

51

84

83

71

12

-

1

284

RAZEM

960

159

301

298

249

49

-

3

818


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu