e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 29. 02. 2020 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

241

79

61

60

46

14

-

1

259

Wydział II

256

81

62

61

51

10

-

1

275

Wydział III

227

47

65

65

58

7

-

-

209

RAZEM

724

207

188

186

155

31

-

2

743

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu