e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 05. 2020 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

321

28

22

22

-

22

15

-

327

Wydział II

355

48

46

46

4

42

22

-

357

Wydział III

332

49

15

15

1

14

4

-

366

RAZEM

1008

125

83

83

5

78

41

-

1050

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu