e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 07. 2020 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

313

44

135

133

65

68

39

2

222

Wydział II

356

92

96

90

49

41

23

6

352

Wydział III

391

61

98

98

78

20

2

-

354

RAZEM

1060

197

329

321

192

129

64

8

928


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu