e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 08. 2020 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

222

36

78

77

42

35

26

1

180

Wydział II

352

74

70

70

1

69

31

-

356

Wydział III

354

95

79

79

51

28

9

-

370

RAZEM

928

205

227

226

94

132

66

1

906


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu