e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30. 09. 2020 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

180

46

42

42

19

23

20

-

184

Wydział II

356

122

103

102

52

50

24

1

375

Wydział III

370

327

110

110

24

86

17

-

587

RAZEM

906

495

255

254

95

159

61

1

1146

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu