e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Dotyczy postępowania na "Dostawę sprzętu komputerowego" w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).Informacje o artykule
Historia zmian artykułu