e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 01. 2021 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

254

54

60

58

-

58

43

2

248

Wydział II

322

108

82

81

-

81

67

1

348

Wydział III

268

57

102

102

-

102

78

-

223

RAZEM

844

219

244

241

-

241

188

3

819

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu