e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 03. 2021 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

247

48

74

74

-

74

60

-

221

Wydział II

361

89

103

98

-

98

72

5

347

Wydział III

199

84

80

80

-

80

54

-

203

RAZEM

807

221

257

252

-

252

186

5

771

 

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu