e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30. 04. 2021 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

221

40

74

72

-

72

51

2

187

Wydział II

347

101

92

91

-

91

72

1

356

Wydział III

203

64

52

52

-

52

40

-

215

RAZEM

771

205

218

215

-

215

163

3

758


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu