e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 07. 2021 r. przedstawia się następująco:

Wydziały

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Łącznie

Załatwiono

 

Zamknięto

 

Pozostało
na następny
okres

Ogółem

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

145

54

30

30

8

22

14

-

169

Wydział II

339

108

78

74

9

65

48

4

369

Wydział III

266

71

51

51

35

16

-

-

286

RAZEM

750

233

159

155

52

103

62

4

824

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu