e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30. 04. 2014r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

346

65

92

54

38

-

319

Wydział II

851

145

136

86

50

-

860

Wydział III

411

170

97

72

25

-

484

RAZEM

1608

380

325

212

113

-

1663


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu