e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 30. 06. 2014r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

326

79

86

65

21

-

319

Wydział II

855

159

132

101

31

2

882

Wydział III

488

90

70

51

19

-

508

RAZEM

1669

328

288

217

71

2

1709


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu