e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Stan spraw na dzień 31. 12. 2014r. przedstawia się następująco:

Rodzaj spraw

Pozostało
z poprzedniego
okresu

Wpłynęło

Załatwiono

Pozostało
na następny
okres

Łącznie

w tym

na
rozprawie

na posiedzeniu
niejawnym

ogółem

z tego
wyrokiem

Wydział I

639

189

135

98

37

-

693

Wydział II

1053

144

210

167

43

-

987

Wydział III

538

59

171

87

84

-

426

RAZEM

2230

392

516

352

164

-

2106


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu