e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

Biuletyn Informacji Publicznej oraz stronę WWW Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie redagują:

  • w części dotyczącej prowadzonych przez Sąd postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz ogłoszeń o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego – Andrzej Zawada - Oddział Administracyjno-Gospodarczy – WSA w Lublinie,
  • w części dotyczącej przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je prowadzących oraz naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska – Jolanta Postój - Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych – WSA w Lublinie,
  • w pozostałym zakresie – Marzanna Lech - Wydział Informacji Sądowej - WSA w Lublinie.

 


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu