e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

 • WSA - strona główna
 • Aktualności/Komunikaty/Ogłoszenia
 • Komunikaty Rzecznika Prasowego
  • Wkrótce na wokandzie
  • Sprawy rozpoznane
 • Informacje ogólne
  • Struktura organizacyjna Sądu
  • Organy Sądu
  • Godziny przyjęć interesantów
  • Wydziały orzecznicze
   • Wydział I
   • Wydział II
   • Wydział III
  • Wydział informacji sądowej/Rzecznik Prasowy
  • Koordynator
   do spraw dostępności
  • Oświadczenia majątkowe
   • za rok 2016
   • za rok 2017
   • za rok 2018
   • za rok 2019
   • za rok 2020
   • za rok 2021
  • Oświadczenia o członkostwie sędziów w zrzeszeniach
  • Informacja o powołaniach sędziów
 • Dostęp elektroniczny
  • Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego
  • Komunikacja elektroniczna w innych sprawach
 • Udostępnianie i ponowne wykorzystanie informacji publicznej
 • Ochrona danych osobowych
  • RODO informacje ogólne
  • Klauzule informacyjne
 • Formularze
 • Skargi i wnioski/Petycje
 • Akty prawne
  • Konstytucja (wyciąg)
  • Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  • Rozporządzenie w sprawie utworzenia WSA
  • Regulamin wewnętrznego urzędowania
 • Postępowanie przed sądem
  • Skarga do WSA
  • Załatwianie spraw/Przyjmowanie/Kolejność
  • Postępowanie uproszczone
  • Postępowanie mediacyjne
  • Środki odwoławcze
   • Skarga kasacyjna
   • Zażalenie
  • Koszty sądowe / zasady dokonywania opłat
   • Wpis
   • Wysokość i zasady pobierania wpisu
   • Opłaty kancelaryjne - sposób uiszczania
   • Zwolnienie od kosztów
 • Prawo pomocy
  • Istota prawa pomocy
  • Przyznanie prawa pomocy
  • Formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy
 • Informacja o działalności Sądu
  • Informacja o działalności
  • Stan spraw
   • 2021
    • styczeń
    • luty
    • marzec
    • kwiecień
    • maj
    • czerwiec
    • lipiec
    • sierpień
    • wrzesień
    • październik
   • 2020
    • styczeń
    • luty
    • marzec
    • kwiecień
    • maj
    • czerwiec
    • lipiec
    • sierpień
    • wrzesień
    • październik
    • listopad
    • grudzień
   • 2019
    • styczeń
    • luty
    • marzec
    • kwiecień
    • maj
    • czerwiec
    • lipiec
    • sierpień
    • wrzesień
    • październik
    • listopad
    • grudzień
   • 2018
    • styczeń
    • luty
    • marzec
    • kwiecień
    • maj
    • czerwiec
    • lipiec
    • sierpień
    • wrzesień
    • październik
    • listopad
    • grudzień
   • 2017
    • styczeń
    • luty
    • marzec
    • kwiecień
    • maj
    • czerwiec
    • lipiec
    • sierpień
    • wrzesień
    • październik
    • listopad
    • grudzień
   • 2016
    • styczeń
    • luty
    • marzec
    • kwiecień
    • maj
    • czerwiec
    • lipiec
    • sierpień
    • wrzesień
    • październik
    • listopad
    • grudzień
   • 2015
    • styczeń
    • luty
    • marzec
    • kwiecień
    • maj
    • czerwiec
    • lipiec
    • sierpień
    • wrzesień
    • październik
    • listopad
    • grudzień
   • 2014
    • styczeń
    • luty
    • marzec
    • kwiecień
    • maj
    • czerwiec
    • lipiec
    • sierpień
    • wrzesień
    • październik
    • listopad
    • grudzień
   • 2013
    • styczeń
    • luty
    • marzec
    • kwiecień
    • maj
    • czerwiec
    • lipiec
    • sierpień
    • wrzesień
    • październik
    • listopad
    • grudzień
   • 2012
    • styczeń
    • luty
    • marzec
    • kwiecień
    • maj
    • czerwiec
    • lipiec
    • sierpień
    • wrzesień
    • październik
    • listopad
    • grudzień
   • 2011
    • styczeń
    • luty
    • marzec
    • kwiecień
    • maj
    • czerwiec
    • lipiec
    • sierpień
    • wrzesień
    • październik
    • listopad
    • grudzień
   • 2010
    • styczeń
    • luty
    • marzec
    • kwiecień
    • maj
    • czerwiec
    • lipiec
    • sierpień
    • wrzesień
    • październik
    • listopad
    • grudzień
   • 2009
    • styczeń
    • luty
    • marzec
    • kwiecień
    • maj
    • czerwiec
    • lipiec
    • sierpień
    • wrzesień
    • październik
    • listopad
    • grudzień
   • 2008
    • styczeń
    • luty
    • marzec
    • kwiecień
    • maj
    • czerwiec
    • lipiec
    • sierpień
    • wrzesień
    • październik
    • listopad
    • grudzień
   • 2007
    • styczeń
    • luty
    • marzec
    • kwiecień
    • maj
    • czerwiec
    • lipiec
    • sierpień
    • wrzesień
    • październik
    • listopad
    • grudzień
   • 2006
    • styczeń
    • luty
    • marzec
    • kwiecień
    • maj
    • czerwiec
    • lipiec
    • sierpień
    • wrzesień
    • październik
    • listopad
    • grudzień
   • 2005
    • styczeń
    • luty
    • marzec
    • kwiecień
    • maj
    • lipiec
    • czerwiec
    • sierpień
    • wrzesień
    • październik
    • listopad
    • grudzień
   • 2004
    • styczeń
    • luty
    • marzec
    • kwiecień
    • maj
    • czerwiec
    • lipiec
    • sierpień
    • wrzesień
    • październik
    • listopad
    • grudzień
  • Rejestry i archiwa (repertoria, zbiory, księgi pomocnicze)
 • Majątek
  • Mienie
  • Galeria
 • Zbędne i zużyte składniki majątku
  • Majątek ruchomy
  • Majątek ruchomy_meble
  • Majątek ruchomy_książki
 • Oferty pracy
 • Zamówienia publiczne
  • 2018
   • Świadczenie usług pocztowych dla WSA w Lublinie
   • Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
   • Ochrona fizyczna osób i mienia
   • Świadczenie usług w zakresie sprzątania WSA w Lublinie
  • 2019
   • Świadczenie usług pocztowych dla WSA w Lublinie
   • Ochrona fizyczna osób i mienia
   • Świadczenie usług w zakresie sprzątania WSA w Lublinie
  • 2020
   • Świadczenie usług pocztowych dla WSA w Lublinie
   • Dostawa i montaż klimatyzatorów 2020
   • Dostawa i montaż klimatyzatorów 2020.2
   • Ochrona fizyczna osób i mienia 2020
   • Dostawa sprzętu komputerowego 2020
   • Świadczenie usług w zakresie sprzątania WSA w Lublinie
   • Dostawa sprzętu komputerowego 2020.2
  • 2021
   • Dostawa skanerów z przystawką A4 i oprogramowaniem
   • Dostawa serwerów z oprogramowaniem systemowym
   • Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
   • Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia
   • Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 2022.2
   • Świadczenie usług w zakresie sprzątania
  • Plan zamówień
   • 2018
   • 2019
   • 2020
   • 2021
  • Zapytania Ofertowe < 30 000 euro
   • Dostawa samochodu osobowego
 • Kontrole/Sprawozdania
  • Kontrole
  • Sprawozdania Finansowe
   • 2018
   • 2019
   • 2020
 • Redakcja biuletynu
 • Instrukcja obsługi BIP
 • Inne strony WWW
 • Polityka cookies
 • Deklaracja dostępności
 • Mapa strony