e-wokanda | baza orzeczeń | ePUAP |

e-Wokanda

"e-Wokanda" stanowi skrócony wykaz spraw sądowych.

Nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. poz. 138 ze zm.).

e-Wokanda Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie dostępna jest pod adresem: 

http://www.nsa.gov.pl/ewokanda/wsa/lublin/


Informacje o artykule
Historia zmian artykułu